Sådan bestemmer du rummets rumfang. Sådan beregnes rummets rumfang

  1. Sådan beregnes det kubiske volumen af ​​fundamentet
  2. Du skal bruge
  3. instruktion

For mange der står over for tømmer, spørgsmålet om, hvordan man beregner den kubiske kapacitet af ubearbejdet og kantet bord forbliver en vanskelig opgave. I princippet er det ret nemt og enkelt. Nedenfor overvejes de grundlæggende metoder til beregning af bestyrelsens kubiske kapacitet.

Ved geometriske lektioner var det ganske ofte nødvendigt at beregne mængden af ​​noget. Situationen er den samme med kantet tømmer. Du skal bare formere bredden efter højde og længde. Det er naturligvis ikke nødvendigt at gøre dette på en hel pak tømmer eller bræt. Det vil være nok, hvis du tæller kubaturen af ​​et bræt (tømmer), så skal du bare tælle det samlede antal brædder i en pakke og kubaturet på et bræt multipliceret med det beregnede antal brædder. En anden vigtig regel, når man beregner kubikkapaciteten for et enkelt bord, skal alle dimensioner reduceres til en enkelt måling, det vil sige, eller alt omdannes til centimeter, millimeter eller meter. Og vi tager målinger med følgende parametre: tykkelse, bredde, længde.

Ved beregning af kubaturet af ubearbejdet bord, måles bredde, længde og højde også. Kun i ubearbejdet savet tømmer er det umuligt at beregne kubikkapaciteten for et enkelt bord, derfor skal bestyrelsen lægges i en pakke, målt og forskellige koefficienter anvendes. For en mere præcis beregning er det bedst at folde brættet i en bunke, måler i midten de bredeste og tyndeste brædder, så tilsæt disse to indikatorer og divider med to. Som følge heraf får vi den gennemsnitlige bredde. Og måle længden og højden som sædvanlig.

Derefter skal du formere tykkelsen af ​​stakken for bredden og længden og anvende en reduktionsfaktor. Ifølge GOST, for en halvtømmer er det 0,5, og for en unedged bord er det 0,63. Men ofte for at forenkle beregningerne fremstiller savværkene forsendelse af tømmer, som har en koefficient på 0,7. Når en bunke tælles på denne måde, er det nødvendigt at gå videre til den anden, tredje og så videre, indtil alt tømmer er blevet talt.

Sådan beregnes det kubiske volumen af ​​fundamentet

  • kolonneformat
  • bånd
  • plade

Ved beregning af den kubiske kapacitet i et kolonneformet fundament skal du først beregne den kubiske kapacitet i en enkelt betonsøjle. For denne multiplicerede længde efter bredde. Hvis der anvendes kolonner runde sektion , multipliceres firkantets radius med koefficienten "Pi - 3.14", og det resulterende resultat multipliceres med kolonnens højde. Derefter multipliceres resultatet med det samlede antal kolonner, der er placeret i territoriet. Dette vil være fundamentets samlede kubiske kapacitet. I de tilfælde, hvor kolonnerne er forbundet med en løsning, skal du bruge den parallelepipede formel.

Ved beregning af den kubiske kapacitet af fundamentet for en båndtype bestemmes sektionstypen først. Når det er det samme, multipliceres områdets omkreds med tykkelsen og længden. I tilfælde af, at det er anderledes, skal du bare beregne volumenerne for hver sektion separat og som følge heraf tilføjes alle de opnåede resultater.

Lydstyrken er et kvantitativt kendetegn for rummet. Rummets rumfang bestemmes af dets form og lineære dimensioner. Begrebet volumen er tæt forbundet med volumenbegrebet, dvs. rumfanget af et fartøjs indre rum, pakkeboks mv. De målte måleenheder er i målesystemet for SI og dets derivater kubikmeter m3, kubikcentimeter, liter.

Du skal bruge

  • For at måle rummets rum skal du have et målebånd, et ark papir, en lommeregner, en pen.

instruktion

Hvert værelse, som et værelse, er fra et geometrisk synspunkt en rektangulær parallelepiped. En parallelepiped er en tredimensionel form, der har seks ansigter (for eksempel et rum: 4 vægge, et loft, et gulv), og hver af dem er et rektangel. Formlen for at finde mængden af ​​en rektangulær parallelepiped: V = abc. Volumenet af en rektangulær parallelepiped er lig med produktet af dets tre dimensioner. Ud over denne formel kan du måle rummets rumfang ved at gange gulvområdet med højden.

Så fortsæt til beregningen af ​​rummets rumfang. Mål længden af ​​en væg (lang væg), og mål derefter længden af ​​den anden væg (kort væg). Mål på gulvet, på sokleniveau. Hold tape båndet lige. Mål nu højden på rummet for at gøre dette, gå til et af sine hjørner, og måler vinkelens højde fra gulv til loft præcist. Skriv dataene på et stykke papir for ikke at glemme. Fortsæt nu med beregningerne: Multiplicér længden af ​​den lange væg ved længden af ​​den korte væg, multiplicer det resulterende produkt (antal) ved højden, og du får det ønskede resultat. Lokaler beregnes i forskellige tilfælde: 1) Ved køb af klimaanlæg, da klimaanlæg er beregnet til en vis mængde lokaler 2) Ved installering af radiatorer i rum, da antallet af sektioner i radiatoren er direkte afhængig af rummets rumfang.

Hvis du har et rum med uregelmæssig form, det vil sige, den består af en stor parallelepiped og en lille. I dette tilfælde er det nødvendigt at måle hver enkelt af dem særskilt, og derefter tilføje. Hvis der er en alkove i dit rum (en halvcirkelformet niche), skal dens volumen beregnes ved hjælp af volumenformlen. Volumenet af hver cylinder er lig med produktet af basens område med højden: V =? r2 h hvor? - dette tal "pi" er lig med 3,14, r2 er kvadratet af cylinderens radius, h er højden. Tænk på din alkove som en del af en cylinder, beregne volumenet af hele cylinderen, og se hvilken del af denne cylinder din alkove indtager, trække en ekstra del af det samlede volumen.

Det er ofte nødvendigt at estimere mængden af ​​lokaler i bygge- og anlægsarbejderne. Det er i de fleste tilfælde nødvendigt at præcisere mængden af ​​materialer, der er nødvendige til reparationer, samt at vælge et effektivt opvarmnings- eller klimaanlæg. Kvantitative egenskaber, der beskriver rummet, kræver som regel nogle målinger og enkle beregninger.


Kvantitative egenskaber, der beskriver rummet, kræver som regel nogle målinger og enkle beregninger

instruktion

Det enkleste tilfælde er, når det er nødvendigt at bestemme rumfanget af et rum med en regelmæssig rektangulær eller firkantet form. Ved hjælp af et målebånd i måler målerens længde og bredde samt højden af rummet . Den mest bekvemme måde at måle på gulvet langs bundpladerne. Multiplicer de opnåede tal, og du vil få det ønskede volumen.

Hvis rummet har en uregelmæssig eller kompleks form, bliver opgaven lidt mere kompliceret. Opdel rummet i flere enkle former (rektangler, kvadrater, halvcirkler osv.) Og beregne området for hver af dem efter at have foretaget målinger. Tilføj de resulterende værdier ved at opsummere området. Multiplicér mængden ved højden af rummet . Målinger skal udføres i de samme enheder, for eksempel i meter.

Ved udførelse byggearbejde bestemmelse af volumenet af hele strukturen bestemmes af standarder. Den såkaldte byggemængde af bygningens grunddel med loftet kan beregnes ved at multiplicere området af det vandrette afsnit langs de ydre konturer i niveauet af underetagen. Mål bygningens samlede højde fra niveauet af det rene gulv til toppen af ​​loftsisoleringen. Multiplicere begge.

Hvis der er gulve af forskellig størrelse, skal du bestemme den samlede mængde af lokalerne i bygningen ved at tilføje mængderne på alle dele. Volumenet bestemmes på samme måde, hvis værelserne har forskellige konturer og designs.

Separat beregne mængderne af verandaer, karrevinduer, vestibler og andre hjælpeelementer i strukturen (med undtagelse af overdækkede og åbne balkoner). Medtag disse data i den samlede mængde af alle byggepladser.

Gode ​​råd

Ved måling af alkovens radius skal du bruge en tråd med en nål, holde en nål i cylinderens imaginære center og trække tråden til væggen, og mål derefter dens længde.

Volumenet af hver cylinder er lig med produktet af basens område med højden: V =?
R2 h hvor?